Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære Turismepartner
 
Vi indkalder hermed til generalforsamling i foreningen Destination Djursland:

Onsdag 12. juni kl. 17-20.30 på Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum 

Program
17.00: Museumsdirektør Britta Andersen byder velkommen og viser rundt
18.00: Middag i Fruerstuen - en renæssancesal 
19.00: Generalforsamling, kaffe og kage
20.30: Tak for i aften

Som en væsentlig del af beretningen vil Flemming Rasmussen orientere om fusionen mellem VisitAarhus og Destination Djursland og deraf nye muligheder og pespektiver.

Adresse: Randersvej 2, 8963 Auning

Af hensyn til bespisning beder vi om tilmelding senest den 6. juni kl. 12.00 til Destination Djursland på tlf. 87 52 18 00 eller på djursland@visitdjursland.com

Skulle der være spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Flemming Rasmussen, VisitAarhus, Kyst- og naturturisme.
 
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år,
    herunder orientering om hvervekampagnen 2019 og ny organisering.
3. Valg til bestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt

Forslag bedes indsendt senest en uge før generalforsamlingen.
Frameld dig dette nyhedsbrev